Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde Riekstiņš māca bērnus sekojošās programmās:

  1. pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licencēšanas ID V_566);
  2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licencēšanas ID V_567);
  3. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licencēšanas ID V_560);
  4. speciālās  pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511, licencēšanas ID V_2293).