~Mēs~

Mēs uzskatām, ka labu komandu veido līdzīgs dzīves skatījums. Mēs vēlamies redzēt nākotni, kurā ir bērni, kuri vēlas mācīties, ir brīvi, radoši un prot paust savu viedokli, kā arī runāt par savām emocijām. Tieši to pašu mēs sagaidām arī no kolēģiem.

Sanita Kronberga

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja

20218486 / 22314323

[email protected]

Ilze Galeniece

Vadītājas vietniece izglītības jomā

26583447

[email protected]


Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena          8.30 – 14.00
Otrdiena             8.30 – 14.00
Ceturtdiena        8.30 – 18.00

Iepriekš lūgums pieteikties!
Evita Lūkina

Kancelejas pārzine

29235459

[email protected]

Sigita Godļevska

Medicīnas māsa

28688368

[email protected]


Arvīds Strods

Saimniecības pārzinis

26441626

[email protected]

Atbalsta komanda

Ramona Punkstiņa

Izglītības psiholoģe

29351670

Ineta Vēvere

Speciālais pedagogs

29154905


Marta Mežaraupa

Audiologopēds

28991160

Evija Vaičule

Logopēds

29715040

Grupiņas vecajā korpusā (ieeja no Smilšu ielas puses)

1. grupa "Pūcītes" 

25447017

2. grupa "Bitītes" 

22005414

3. grupa "Sienāzīši" 

28602292

4. grupa "Mārītes" 

26493685

5. grupa "Lācēni" 

27841858
 


Grupiņas jaunajā korpusā (ieeja no Jūras ielas)

6. grupa "Lapsēni" (1.stāvs)

27856191

7. grupa "Vāverēni" (1.stāvs)

25632803

8. grupa "Ezīši" (1.stāvs)

25442798

9. grupa "Zaķēni" (1.stāvs)

22036663

10. grupa "Skudriņas" 

(2.stāvs)

25609859

11. grupa "Taurenīši" (2.stāvs)

25629347

12. grupa "Pelēni" (2.stāvs)

26415972

13. grupa "Gliemezīši" (2.stāvs)

26518019

Mūsu skaistā āra vide

Mēs varam lepoties ar fantastisko vidi, kurā atrodas "Riekstiņš" Bērniem ir iespēja būt dabā ik dienu un baudīt gadalaiku maiņas. Ap bērnudārzu ir izvietoti 4 bērnu laukumi, kur katrā rotaļājas 4 bērnu grupas vecumā no 3-7 gadiem.