Bērnu priekam!

Pirmsskolas izglītības iestāde, kas savas durvis vēra 1980.gada 6.jūnijā!

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” ir pašvaldības dibināta iestāde, kas durvis vēra  1980.gada 6.jūnijā.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” 13 grupās kopumā uzņem 260 izglītojamos, kas mācību saturu, sociālās prasmes un iemaņas. Zināšanas apgūst ne tikai iestādes gaišajās un omulīgajās telpās kopā ar profesionālām un radošām pirmsskolas izglītības skolotājām un skolotāju palīdzēm, bet arī dodoties pastaigās pa Carnikavas parku, uz jūru, mežu vai gar Gauju esošo dambi.

Bērniem ir iespēja apmeklēt mūzikas nodarbības, sportot gan telpās, gan ārā, kā arī apgūt peldēšanas prasmes iestādes peldbaseinā.

Tiek nodrošināts arī atbalsta personāls – logopēds, psihologs un speciālais pedagogs, tādējādi visiem kopā realizējot iestādes darbības pamatmērķi – organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" uzņem izglītojamos sekojošās programmās:

  1. pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licencēšanas ID V_566);
  2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licencēšanas ID V_567);
  3. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licencēšanas ID V_560);
  4. speciālās  pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511, licencēšanas ID V_2293).

Atbalsta komanda

Ramona Punkstiņa

Izglītības psiholoģe

29351670

Ineta Vēvere

Speciālais pedagogs

29154905


Marta Mežaraupa

Audiologopēds

28991160

Evija Vaičule

Logopēds

29715040

Mūsu skaistā āra vide

Mēs varam lepoties ar fantastisko vidi, kurā atrodas "Riekstiņš".  Bērniem ir iespēja būt dabā ik dienu un baudīt gadalaiku maiņas. Ap bērnudārzu ir izvietoti 4 bērnu laukumi, kur katrā rotaļājas 4 bērnu grupas vecumā no 3-7 gadiem.


PAŠNOVĒRTĒJUMS

Carnikavas_PII_Riekstins_pasnovertejuma_zinojums_2020_2021mg_publiskojama.pdf

Carnikavas_PII_Riekstins_pasnovertejuma_zinojums_2021_2022_mg_publiskojama.pdf

CPII_Riekstins_pasvertejuma_zinojums_2022_2023.pdf


Carnikavas pirmosskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" nolikums

Iestades_nolikums.pdf