Iestādes tālrunis saziņai

20218486 


Agnese Zvirgzdiņa - Bundule

Vadītājas vietniece izglītības jomā

26583447


Evita Lūkina

Kancelejas pārzine

29235459

Evita.Lukina@carnikava.lv

Sigita Godļevska

Medicīnas māsa

28688368

Sigita.Godlevska@carnikava.lv


Arvīds Strods

Saimniecības pārzinis

26441626

Arvids.Strods@carnikava.lv

Atbalsta komanda

Ramona Punkstiņa

Izglītības psiholoģe

29351670

Ineta Vēvere

Speciālais pedagogs

29154905


Marta Mežaraupa

Audiologopēds

28991160

Evija Vaičule

Logopēds

29715040

Grupiņas vecajā korpusā (ieeja no Smilšu ielas puses)

1. grupa "Pūcītes" 

25447017

2. grupa "Bitītes" 

22005414

3. grupa "Sienāzīši" 

28602292

4. grupa "Mārītes" 

26493685

5. grupa "Lācēni" 

27841858
 


Grupiņas jaunajā korpusā (ieeja no Jūras ielas)

6. grupa "Lapsēni" (1.stāvs)

27856191

7. grupa "Vāverēni" (1.stāvs)

25632803

8. grupa "Ezīši" (1.stāvs)

25442798

9. grupa "Zaķēni" (1.stāvs)

22036663

10. grupa "Skudriņas" 

(2.stāvs)

25609859

11. grupa "Taurenīši" (2.stāvs)

25629347

12. grupa "Pelēni" (2.stāvs)

26415972

13. grupa "Gliemezīši" (2.stāvs)

26518019

Mūsu skaistā āra vide

Mēs varam lepoties ar fantastisko vidi, kurā atrodas "Riekstiņš" Bērniem ir iespēja būt dabā ik dienu un baudīt gadalaiku maiņas. Ap bērnudārzu ir izvietoti 4 bērnu laukumi, kur katrā rotaļājas 4 bērnu grupas vecumā no 3-7 gadiem.


PAŠNOVĒRTĒJUMS

Carnikavas_PII_Riekstins_pasnovertejuma_zinojums_2020_2021mg_publiskojama.pdf

Carnikavas_PII_Riekstins_pasnovertejuma_zinojums_2021_2022_mg_publiskojama.pdf

CPII_Riekstins_pasvertejuma_zinojums_2022_2023.pdf


Carnikavas pirmosskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" nolikums

Iestades_nolikums.pdf