Vadītāja

Oksana Brūvere

20218486
oksana.bruvere@adazunovads.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Agnese Zvirgzdiņa-Bundule

26583447
agnese.zvirgzdina@adazunovads.lv 

Kancelejas pārzine

Evita Lūkina

29235459
Evita.Lukina@carnikava.lv

Medicīnas māsa

Sigita Godļevska

28688368
Sigita.Godlevska@carnikava.lv

Saimniecības pārzinis

Arvīds Strods

26441626
arvids.strods@carnikava.lv