Izglītības psihologs

Ramona Punkstiņa

29351670

Logopēdi

Marta Mežaraupa  

audiologopēde
28991160

Evija Vaičule

logopēde
29715040

Speciālais pedagogs

Ineta Vēvere

29154905