Bērnu priekam!

Pirmsskolas izglītības iestāde kopš 1980.gada!

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” ir pašvaldības dibināta iestāde, kas durvis vēra  1980.gadā.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” 13 grupās kopumā uzņem 260 izglītojamos, kas mācību saturu, sociālās prasmes un iemaņas, apgūst ne tikai iestādes gaišajās un omulīgajās telpās kopā ar profesionālām un radošām pirmsskolas izglītības skolotājām un skolotāju palīdzēm, bet arī dodoties pastaigās pa Carnikavas parku, uz jūru, mežu vai gar Gauju esošo dambi.

Bērniem ir iespēja apmeklēt mūzikas nodarbības, sportot gan telpās, gan ārā, kā arī apgūt peldēšanas prasmes iestādes peldbaseinā.

Tiek nodrošināts arī atbalsta personāls – logopēds, psihologs un speciālais pedagogs, tādējādi visiem kopā realizējot iestādes darbības pamatmērķi – organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.